Phương Pháp Học IELTS » Listening

"Ngập tràn" tài liệu luyện nghe từ level basic đến advance

Một bạn đã rất nhiệt tình tổng hợp các nguồn tài liệu luyện nghe từ level cơ bản đến nâng cao. Được sự cho phép của bạn ấy, Hung Hanu đã share lan website để cả nhà cùng học đấy .

1. Basic Tactics for Listening:

 

http://www.mediafire.com/?22uvtgt53hy
http://www.mediafire.com/?tyomnrqwn1y
http://www.mediafire.com/?wzmgyytxz45
Ebook: http://www.mediafire.com/?s8403y0kihs9452

 

2. Developing Tactics for Listening:

 

http://www.mediafire.com/?n449p7evejgetz6
http://www.mediafire.com/?t0p795nvezg5yob
http://www.mediafire.com/?70xcd9nlh9590y5
Ebook: http://www.mediafire.com/?gr3sgamwwhkb8v7

 

Test booklet.

 

Ebook: http://www.mediafire.com/?28xqvbyf0y5jpu8
CD: http://www.mediafire.com/?mbbm9tnyquu7md9

 

3. Expanding Tactics for Listening:

 

http://www.mediafire.com/?r9rrmndm72dhtfc
http://www.mediafire.com/?24bccru92q23o4y
http://www.mediafire.com/?88vp7upi5up7rsi
Ebook: http://www.mediafire.com/?32lv7cvf48we3v4

 

Test booklet:

 

Ebook: http://www.mediafire.com/?9tvmh9w57jt1v1i
CD1: http://www.mediafire.com/?vzrngaza71x31dw
CD2: http://www.mediafire.com/?82pa77zatq2e95d

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 371 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 371 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/R1Ynwlzkczx69mWs7X5fginfk6Iv5xGyRsKy2xjG', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0sEhtgowwRKbwW96OtxBmYKEsNEnMhPzNWAR0NZv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://www.hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/-ngap-tran-tai-lieu-luyen-nghe-tu-level-basic-den-advance--160.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571679060;s:1:"c";i:1571679060;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/R1Ynwlzkczx69mWs7X5fginfk6Iv5xGyRsKy2xjG', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0sEhtgowwRKbwW96OtxBmYKEsNEnMhPzNWAR0NZv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://www.hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/-ngap-tran-tai-lieu-luyen-nghe-tu-level-basic-den-advance--160.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571679060;s:1:"c";i:1571679060;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/R1Ynwlzkczx69mWs7X5fginfk6Iv5xGyRsKy2xjG', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0sEhtgowwRKbwW96OtxBmYKEsNEnMhPzNWAR0NZv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://www.hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/-ngap-tran-tai-lieu-luyen-nghe-tu-level-basic-den-advance--160.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571679060;s:1:"c";i:1571679060;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('R1Ynwlzkczx69mWs7X5fginfk6Iv5xGyRsKy2xjG', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"0sEhtgowwRKbwW96OtxBmYKEsNEnMhPzNWAR0NZv";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:132:"http://www.hunghanuenglish.com/Phuong-Phap-Hoc-IELTS/listening-4/-ngap-tran-tai-lieu-luyen-nghe-tu-level-basic-den-advance--160.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571679060;s:1:"c";i:1571679060;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58