Sách Hay Tải Ngay » Sách IELTS

Sách luyện viết cho các bạn có band điểm Writing 4.5 -6.0

Khai xuân thật rộn ràng và hiệu quả với cuốn sách luyện Viết bản đẹp này nhé các bạn !

Cuốn này nằm trong bộ sách Writing được viết cho người học ở các trình độ khác nhau, được ấn hành bởi NXB MACMILAN - một trong những nhà xuất bản nổi tiếng không kém Cambridge hay Oxford. Sách bản đep, hướng dẫn các bạn cách viết Task I và Task II thông qua bài tập khá chi tiết và kỹ lưỡng. Cuốn sách này khá hiếm trên mạng , nên các bạn tặng cho Hung Hanu 1 like vì đâ cất công tìm kiếm cuốn sách này để cả nhà tự học nha. 

LINK TẢI: Writing for IELTS 4.5-6.0

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 368 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 368 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lIEjHPAEMYzWD7YfPTjNgflH9ZjqN9eByozaxChj', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"rZXzImBwkgsXXCEV3YCRGAKMFAPEP8pSZMlzYQQ5";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"http://www.hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-viet-cho-cac-ban-co-band-diem-writing-4.5-6.0--293.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573626766;s:1:"c";i:1573626766;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lIEjHPAEMYzWD7YfPTjNgflH9ZjqN9eByozaxChj', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"rZXzImBwkgsXXCEV3YCRGAKMFAPEP8pSZMlzYQQ5";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"http://www.hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-viet-cho-cac-ban-co-band-diem-writing-4.5-6.0--293.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573626766;s:1:"c";i:1573626766;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lIEjHPAEMYzWD7YfPTjNgflH9ZjqN9eByozaxChj', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"rZXzImBwkgsXXCEV3YCRGAKMFAPEP8pSZMlzYQQ5";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"http://www.hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-viet-cho-cac-ban-co-band-diem-writing-4.5-6.0--293.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573626766;s:1:"c";i:1573626766;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('lIEjHPAEMYzWD7YfPTjNgflH9ZjqN9eByozaxChj', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"rZXzImBwkgsXXCEV3YCRGAKMFAPEP8pSZMlzYQQ5";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:129:"http://www.hunghanuenglish.com/Sach-hay-tai-ngay/Sach-IELTS-10/sach-luyen-viet-cho-cac-ban-co-band-diem-writing-4.5-6.0--293.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573626766;s:1:"c";i:1573626766;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58