Giải Đề Writing

Đáp án đề thi Writing tại Việt Nam 5/10/2017

Đề này tưởng chừng dễ viết nhưng lại không dễ khi các bạn bắt tay vào làm bài đâu đấy. Vì những chủ đề liên quan đến Kiến Trúc - Đô Thị thường ít được thí sinh IELTS quan tâm và ít khi xuất hiện trong đề thi Viết so với các topic khác.

TỪ VỰNG ĐẶC SẮC

Rapid urbanization: sự đô thị hoá nhanh chóng

Urban populations: dân cư thành thị

Tiny living space = tight living conditions : điều kiện/nơi sống chật hẹp, nhỏ bé

Poor ventilation: sự ngột ngạt, thiếu thông thoáng

Respiratory diseases: các chứng bệnh hô hấp

Panacea: phương thuốc

Commute: di chuyển

Facilities: tiện ích

Theo Bí Quyết IELTS

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 341 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 341 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lhgrB9XlNeQ6Tj76FRbSOOeKnmPZ2KQKMevUsGJK', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"oE6ooD9JpnKjE1Ynml4rKgaRj9bGiSeUreyOODuJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:102:"http://www.hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-5-10-2017-352.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573631443;s:1:"c";i:1573631443;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lhgrB9XlNeQ6Tj76FRbSOOeKnmPZ2KQKMevUsGJK', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"oE6ooD9JpnKjE1Ynml4rKgaRj9bGiSeUreyOODuJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:102:"http://www.hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-5-10-2017-352.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573631443;s:1:"c";i:1573631443;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/lhgrB9XlNeQ6Tj76FRbSOOeKnmPZ2KQKMevUsGJK', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"oE6ooD9JpnKjE1Ynml4rKgaRj9bGiSeUreyOODuJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:102:"http://www.hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-5-10-2017-352.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573631443;s:1:"c";i:1573631443;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('lhgrB9XlNeQ6Tj76FRbSOOeKnmPZ2KQKMevUsGJK', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"oE6ooD9JpnKjE1Ynml4rKgaRj9bGiSeUreyOODuJ";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:102:"http://www.hunghanuenglish.com/giai-de-writing-8/dap-an-de-thi-writing-tai-viet-nam-5-10-2017-352.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1573631443;s:1:"c";i:1573631443;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58