Sách Hay Tải Ngay

Sách luyện nghe cấp độ Basic cho những bạn đang còn yếu listening

Nếu còn yếu listening, nghe hoài mà vẫn chỉ đúng tầm 15 câu trở lại, bạn rất cần một cuốn sách hỗ trợ mình nâng điểm kỹ năng này.

Vấn đề là bạn cần chọn cuốn nào có thể "hiểu mình", giúp mình đây? Ad giới thiệu cuốn này nhé. Cuốn này bản scan trên mạng hơi khó tìm đó nha. 

 

LINK SÁCH

 

https://mega.nz/#!1EhDWLbb!8UOl8_7paKW0xstrz8zABesFryuTTBPMW_qcFitdTlI

 

LINK  CD

 

https://mega.nz/#!BRozFLaA!BDp1ZeQUDZ3X74ql66DSPrKRKIvL9xWKlFwnAJYrVtU

Hung Hanu sưu tầm

Các Khoá Học

bạn đã like fanpage chưa?

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 355 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 355 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/nhhunyn6/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/7Sq4s7xVNSZaDLlUqYVUOtYGxKG36Q8FUvR8LboE', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ZhQwSPDzw4NbgyL733CXMx3w7Ii8Zf0x1j0MjGCV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://www.hunghanuenglish.com/tin-tuc-10/sach-luyen-nghe-cap-do-basic-cho-nhung-ban-dang-con-yeu-listening-155.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571683513;s:1:"c";i:1571683513;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/7Sq4s7xVNSZaDLlUqYVUOtYGxKG36Q8FUvR8LboE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ZhQwSPDzw4NbgyL733CXMx3w7Ii8Zf0x1j0MjGCV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://www.hunghanuenglish.com/tin-tuc-10/sach-luyen-nghe-cap-do-basic-cho-nhung-ban-dang-con-yeu-listening-155.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571683513;s:1:"c";i:1571683513;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/nhhunyn6/public_html/storage/framework/sessions/7Sq4s7xVNSZaDLlUqYVUOtYGxKG36Q8FUvR8LboE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ZhQwSPDzw4NbgyL733CXMx3w7Ii8Zf0x1j0MjGCV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://www.hunghanuenglish.com/tin-tuc-10/sach-luyen-nghe-cap-do-basic-cho-nhung-ban-dang-con-yeu-listening-155.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571683513;s:1:"c";i:1571683513;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('7Sq4s7xVNSZaDLlUqYVUOtYGxKG36Q8FUvR8LboE', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"ZhQwSPDzw4NbgyL733CXMx3w7Ii8Zf0x1j0MjGCV";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:116:"http://www.hunghanuenglish.com/tin-tuc-10/sach-luyen-nghe-cap-do-basic-cho-nhung-ban-dang-con-yeu-listening-155.html";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1571683513;s:1:"c";i:1571683513;s:1:"l";s:1:"0";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 263
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 177
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58